La Productora és una cooperativa centrada en la dinamització i la difusió cultural a través de les arts visuals i els mitjans audiovisuals.

Oferim serveis creatius a qualsevol entitat cooperativa, empresa o col·lectiu que treballa en el sector cultural o que tingui un retorn social de qualsevol mena. Paral·lelament també produïm projectes propis amb els quals tractem d'oferir la nostra visió més personal.

El nostre equip el formem tres persones provinents de diferents orígens amb coneixements i experiència en l'àmbit de la comunicació audiovisual, el disseny gràfic, el disseny web, el disseny d'espais i la fotografia, sent la multidisciplina un dels nostres trets característics.

Com a col·lectiu, i abans d'esdevenir una cooperativa, hem col·laborat en diversos projectes des de l'any 2013 al Principat d'Andorra, Catalunya i Alemanya.

LA PRODUCTORA,
UNA COOPERATIVA CREATIVA

Després de treballar plegades durant tot aquest temps, vam decidir que havia arribat el moment de consolidar i professionalitzar el projecte i després d'un llarg procés intern de reflexió, neix a Sabadell l'1 de febrer de 2020 en forma de cooperativa,
La Productora.

A causa del nostre compromís amb les noves dinàmiques globals de progrés cultural i social, tant la nostra forma organitzativa com els continguts dels nostres projectes són un reflex d'aquest compromís.

En aquest sentit, La Productora s'adscriu a les pràctiques de l'Economia Social i Solidària (ESS) i pel que fa a la pràctica del cooperativisme, formem part de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), del Teler Cooperatiu (Entitat local de la XES) i l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental (ACVOCC).


La Productora és una cooperativa centrada en la dinamització i la difusió cultural a través de les arts visuals i els mitjans audiovisuals.

Oferim serveis creatius a qualsevol entitat cooperativa, empresa o col·lectiu que treballa en el sector cultural o que tingui un retorn social de qualsevol mena. Paral·lelament també produïm projectes propis amb els quals tractem d'oferir la nostra visió més personal.

El nostre equip el formem tres persones provinents de diferents orígens amb coneixements i experiència en l'àmbit de la comunicació audiovisual, el disseny gràfic, el disseny web, el disseny d'espais i la fotografia, sent la multidisciplina un dels nostres trets característics.

Com a col·lectiu, i abans d'esdevenir una cooperativa, hem col·laborat en diversos projectes des de l'any 2013 al Principat d'Andorra, Catalunya i Alemanya.

Després de treballar plegades durant tot aquest temps, vam decidir que havia arribat el moment de consolidar i professionalitzar el projecte i després d'un llarg procés intern de reflexió, neix a Sabadell l'1 de febrer de 2020 en forma de cooperativa,
La Productora.

A causa del nostre compromís amb les noves dinàmiques globals de progrés cultural i social, tant la nostra forma organitzativa com els continguts dels nostres projectes són un reflex d'aquest compromís.

En aquest sentit, La Productora s'adscriu a les pràctiques de l'Economia Social i Solidària (ESS) i pel que fa a la pràctica del cooperativisme, formem part de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), del Teler Cooperatiu (Entitat local de la XES) i l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental (ACVOCC).
LA PRODUCTORA,
UNA COOPERATIVA
CREATIVA